Агенцијата за супервизија на осигурување.

Contact Us

Address

Ул. Македонија бб, Палата Лазар Поп Трајков, кат 5
1000 Скопје
Република Северна Македон

Email

contact@aso.mk

Phone

02 3254 050

Contact Us

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Address

Димитрие Чуповски бр.13, 1000 Скопје

Email

ic@mchamber.mk

Phone

+389 2 3244000
+389 2 3244088

Fintechguardian

Contact Us

Address

Sofia, Bulgaria
z.k. Lozenec, Lyubata No. 14-22

Phone

+389 70 459 163

Email

sofia@insurtechskopje.eu
skopje@insurtechskopje.eu